Vi dekker hele Norge

Untitled Document

Ledige stillinger

 

UtviklingsParter arbeider kontinuerlig med oppdrag innen omstilling, organisasjon, rekruttering og lederutvikling innen kommunal sektor og øvrig offentlig forvaltning. Dette bringer oss i personlig kontakt med lederkandidater over store deler av landet. Våre oppdragsgivere ønsker et bredest mulig tilfang av kvalifiserte kandidater. Vi har til enhver tid rekrutteringsoppdrag etter offentlig ansatte toppledere, og bred oversikt over kandidatmarkedet. Aktivt kandidatsøk er som regel den utvelgelsesmetode som gir sikrest tilgang til rett person. Dersom du ønsker en vurdering av ditt kandidatur i forhold til de stillinger det er aktuelt for deg å søke, ta nærmere kontakt.

 

For på sikre et nødvendig antall kandidater å velge mellom, er det som regel nødvendig med både annonsert rekruttering og aktivt kandidatsøk. De stillinger som for tiden er utlyst, fremgår av oversikten nedenfor. Her finner du nøkkelinformasjon om stillingen, kontaktdata og hvordan du klikker deg fram til fullstendig utlysning

 

 Stilling: Rådmann i Osterøy kommune
Publisert: 20.10.2016

 

Osterøy kommune er i vekst, dette byr på spennende utfordringer for en toppleder som vil sette spor etter seg. Kommunen ser etter en strategisk, handlekraftig og relasjonsorientert leder som ønsker å bidra til en bærekraftig videreutvikling av Osterøysamfunnet.

 


For fullstendig utlysning, trykk her.

 
Stilling: Prosjektleder / Rådmann
Publisert: 21.09.2016

 

En av Vestfolds mest krevende og spennende topplederstillinger – tre kommuner skal bli én. En enestående mulighet for en strategisk leder, organisasjons- og samfunnsbygger som ønsker å sette spor etter seg.


Den nye kommunen av Holmestrand, Hof og Sande vil ha ca 24 000 innbyggere ved sammenslåingen. Det blir en kommune med flere sentre i tillegg til byen Holmestrand. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen som har et levende jord- og skogbruk og stor variasjon i private og offentlige arbeidsplasser. Den nye kommunen har et stigende innbyggertall.  Kommunen har lang kystlinje, innsjøen Eikern, store sletter, øyer, elver og Vestfolds høyeste fjell. Det er et stort mangfold av frivillige lag og foreninger, med samarbeidsløsninger både nordover mot Drammen og sørover i Vestfold.

 


For fullstendig utlysning, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Engerdal kommune
Publisert: 01.09.2016


Som rådmann i Engerdal kommune vil du ha store påvirknings- og utviklingsmuligheter, og en sentral rolle i videreutvikling i regionen, kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv.

Kommunen søker en utviklingsorientert teamleder og strateg med evne til gjennomføring. Du må kunne samle organisasjonen om felles mål og utfordringer, og se nye muligheter.


For fullstendig utlysning, trykk her.

 

 

 
Stilling: Rådmann i Lunner kommune
Publisert: 28.04.2016


Kommunen søker en jordnær, strategisk og utviklingsorientert toppleder og pådriver for virkeliggjøring av kommunens visjon «Det gode liv lever vi bedre i Lunner. Nær naturen - Nær byen.» 

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.


Dette skjedde i Lunner kommune i 2015 - se årsmelding 2015 i bilder her.

 
Stilling: Kommer - Rådmann i Grimstad kommune
Publisert: 16.03.2016


Som rådmann i Grimstad kommune vil du ha store påvirkningsmuligheter, og en sentral rolle i videreutvikling av kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv.
 


For fullstendig utlysning, trykk her.

 
Stilling: Kommunalsjef Teknisk og service i Sortland kommune
Publisert: 02.03.2016


Sortland kommune er i en spennende utvikling med positiv befolkningsvekst. Dette krever en aktiv nærings- og byutvikling av Sortland. Et tettere samarbeid mellom fysisk planlegging, et bærekraftig miljø og et aktivt kulturliv er avgjørende for å lykkes med å skape et godt og livskraftig by- og lokalsamfunn.

 


For fullstendig utlysning for stillingen Kommunalsjef Teknisk og service, trykk her.

 
Stilling: Kommer - Rådmann i Sortland kommune
Publisert: 24.02.2016

 

Kommunen søker en samlende, strategisk og utviklingsorientert toppleder som ønsker en sentral rolle i realisering av kommunens visjon ”Sammen om velferd og utvikling i Vesterålen”. De søker en synlig og tydelig leder med helhetsblikk, gode kommunikasjonsferdigheter og gjennomføringsevne.

 


For fullstendig utlysning, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Nedre Eiker kommune
Publisert: 28.01.2016

 

Nedre Eiker kommune ligger i hjertet av Østlandet. Innenfor én time fra kommunen når du alt som det sentrale østlandsområdet har å tilby. Drammenselva renner igjennom kommunen som grenser til Drammen og Lier i øst og Øvre Eiker og Modum i vest. Nedre Eiker kommune er en vekstkommune preget av et aktivt organisasjons- og idrettsliv og satsing på bl.a. miljø, helse og eldreomsorg. I dag bor det ca 24.000 innbyggere i kommunen.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Daglig leder i Kontorbygg AS
Publisert: 20.07.2015

 

Kontorbygg AS er Skien kommunes heleide eiendomsselskap. Selskapets målsetting er å være et av Skiens ledende eiendomsselskaper. I dag disponerer selskapet ca. 20 forretningsbygg/ industrieiendommer på til sammen ca. 70 000 m2. Gjennom sin eiendomsforvaltning skal selskapet også aktivt bidra til næringsutvikling i Skien kommune. Selskapets daglige leder gjennom mange år går av for aldersgrensen og vi søker hans etterfølger.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Etne kommune
Publisert: 06.07.2015


Etne kommune søker en tydelig, strategisk og utviklingsorientert leder som gjennom inkluderende prosesser vil utvikle kommunens organisasjon, lokalsamfunn og tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv.For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For å se video om Etne kommune, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Stranda kommune
Publisert: 06.07.2015

 

Som rådmann i Stranda kommune vil du ha store påvirknings- og utviklingsmuligheter, og en sentral rolle i videreutvikling av kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv. Stranda kommune søker en inkluderende og tydelig leder som kan samle organisasjonen om felles mål og utfordringer, og se nye muligheter.For fullstendig utlysning, trykk her.

 

 


 
Stilling: Rådmann i Kvinnherad kommune
Publisert: 12.06.2015

 

Kvinnherad er «Norge i miniatyr» i hjertet av Sunnhordland og på grensa mot Hardanger. Kommunen som er omkranset av fjord og fjell har et mangfoldig næringsliv og kulturliv. Framtiden ser spennende ut: det skal tas mange veivalg, og her vil rådmannen ha en sentral rolle.For fullstendig utlysning, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Askøy kommune
Publisert: 04.04.2015

 

Askøy kommune er en kommune i sterk vekst og omstilling. Sentrale oppgaver for den nye rådmannen blir langsiktig utvikling av Askøy kommune som samfunn og nærmeste nabo til Bergen, og å skape gode innovasjons- og endringsprosesser omkring realisering av utbyggingsprosjektet Kleppestø. Til dette søker kommunen en handlekraftig og tydelig leder og strateg med evne til gjennomføring.

 


For fullstendig utlysning, trykk her.


For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Søndre Land kommune
Publisert: 27.03.2015

 

Søndre Land kommune ligger i flotte omgivelser ved Randsfjorden, sentralt på Østlandet, med kommunesenteret Hov vel 10 mil nord for Oslo og tre mil fra Gjøvik. Kommunen søker en tydelig og handlekraftig toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk. Du har solid ledererfaring, er resultat- og utviklingsorientert og har evne til å samle og inspirere organisasjonen om felles utfordringer og mål.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Inderøy kommune
Publisert: 24.03.2015

 

Inderøy kommune ligger plassert som en halvøy nord i Trondheimsfjorden, i Nord-Trøndelag fylke. Det bor ca 6700 innbyggere i kommunen, og i organisasjonen er det ca 580 ansatte fordelt på 430 årsverk. Kommunen søker en nytenkende og løsningsorientert leder og strateg med evne til gjennomføring. Du er inspirerende og har en inkluderende lederstil som kan samle organisasjonen om felles mål og utfordringer. Du er prosessorientert og er fortrolig med samhandling og rollefordeling mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 
Stilling: Helse- og omsorgssjef i Øvre Eiker kommune
Publisert: 16.03.2015

Som Helse- og omsorgssjef i Øvre Eiker kommune inngår du i rådmannens strategiske lederteam, og opptrer med fullmakt fra rådmannen. Du vil ha betydelig innflytelse på utviklingen av tjenestetilbudet til innbyggerne, og lede en helse- og omsorgstjeneste som skal levere gode tjenester og samtidig legge til rette for at folk selv kan mestre egne liv.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.


For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Styrking av rådmannens strategiske lederteam - Ringerike kommune
Publisert: 23.01.2015

 

Vil du være med på å lede Ringerike kommune gjennom omstilling og inn i vekst? Den strategiske ledelsen består av rådmannen og seks kommunalsjefer. Rådmannen har som ambisjon å utvikle en toppledergruppe som betyr en forskjell, og kjennetegnes av tydelige roller, gode strukturer, samspill, positiv energi og et felles ansvar for kommunen.


Stillingene Kommunalsjef samfunn og Kommunalsjef HR skal besettes i en samlet prosess med vekt på komplementær kompetanse. Dette er en unik mulighet for lederkandidater som tiltrekkes av store utfordringer og utviklingsmuligheter.


For avisannonse felles for begge stillingene, trykk her.

 

For fullstendig utlysning av stillingen Kommunalsjef HR, trykk her.

 

For fullstendig utlysning av stillingen Kommunalsjef Samfunn, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Øvre Eiker kommune
Publisert: 19.12.2014

 

Øvre Eiker kommune søker en visjonær toppleder som er tydelig, handlekraftig og strategisk. Kommunen med sine ca 18 000 innbyggere og 1200 ansatte er i sterk vekst, og ligger bynært og landlig sentralt på Østlandet.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Ålesund kommune
Publisert: 24.11.2014

 

Stillingen som rådmann i Ålesund kommune er en av Sunnmøres mest attraktive og krevende topplederstillinger. Som rådmann i Ålesund vil du ha store påvirknings- og utviklingsmuligheter, og en sentral rolle i videreutvikling av regionen, kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For stor avisannonse, trykk her.

 

For liten avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Risør kommune
Publisert: 27.10.2014

 

Risør kommune skal vokse gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet. Kommunen tilbyr store påvirkningsmuligheter for en strategisk leder, kulturbygger og samfunnsutvikler.

 

 

Ta gjerne kontakt med Ivar Aslaksrud på tlf 930 30 194 for en uforpliktende prat.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Skien kommune
Publisert: 26.05.2014

 

Skien kommune, Telemarks fylkeshovedstad, tilbyr en av Grenlandsregionens mest attraktive og krevende topplederstillinger. Som rådmann i Skien vil du ha store påvirknings- og utviklingsmuligheter, og en sentral i rolle regional utvikling og videreutvikling av kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv.For fullstendig utlysning, trykk her.


For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Styrking av rådmannens strategiske lederteam i Ringerike kommune
Publisert: 26.05.2014

 

Vil du være med på å lede Ringerike gjennom omstilling og inn i vekst?

Den strategiske ledelsen vil bestå av rådmannen og seks kommunalsjefer, hvorav tre stillinger har fått endret innhold og skal besettes. Rådmannen har som ambisjon å utvikle en toppledergruppe som betyr en forskjell, og kjennetegnes av tydelige roller, gode strukturer, samspill, positiv energi og et felles ansvar for kommunen.


 

 

For avisannonse felles for tre stillinger, trykk her.


For fullstendig utlysning av stillingen kommunalsjef Helse, omsorg og velferd, trykk her.


For fullstendig utlysning av stillingen kommunalsjef HR, trykk her.


For fullstendig utlysning av stillingen kommunalsjef Økonomi, trykk her.

 
Stilling: Økonomisjef, Personalsjef og Kommunalsjef Oppvekst og kultur i Grue kommune
Publisert: 26.05.2014

 

Grue kommune er i ferd med å iverksette en tilpasset administrativ struktur. Den strategiske ledelsen vil bestå av rådmannen, to kommunalsjefer, økonomisjef og personalsjef. Rådmannen ønsker spesielt å styrke strategisk lederskap, helhetlig og samordnet styring, innovasjon, endringsledelse og kompetansedeling. De tre stillingene skal besettes i en samlet utvelgelsesprosess med vekt på komplimentær kompetanse.For avisannonse felles for tre stillinger, trykk her.


For fullstendig utlysning av stillingen Økonomisjef, trykk her.


For fullstendig utlysning av stillingen Personalsjef, trykk her.


For fullstendig utlysning av stillingen kommunalsjef Oppvekst og kultur, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Aukra kommune
Publisert: 26.05.2014

 

Aukra kommune er en kystkommune på Romsdalskysten. Kommunen med sine 3 400 innbyggere, er liten i utstrekning og folkemengde, men det tar den igjen i trivsel og trygghet. Et dynamisk næringsliv, gode kommunale tjenester, trygge oppvekstsvilkår og mange muligheter til friluftsliv og kulturelle aktiviteter gjør Aukra til en attraktiv kommune å bo i.

 Aukra ligger sentralt i forhold til daglig pendling til Molde og Fræna. Aukra er ilandføringsstedet for gass fra Ormen Lange feltet. Landanlegget stod ferdig i oktober 2007.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Skjåk kommune
Publisert: 26.05.2014

 

Ønsker du å være en sentral aktør i utviklingen av et lokalsamfunn? Skjåk kommune kan tilby spennende og krevende oppgaver i utviklingen av kommunens organisasjon, tjenestetilbudet til innbyggerne og næringslivet.

Den nye rådmannen møter en veldrevet kommune med gode tjenester, god økonomi, et godt arbeidsmiljø og mange dyktige fagfolk. Kommunen har en engasjert og faglig sterk ledergruppe og et godt politisk klima. Det er en tillitsfull dialog og samhandling mellom den politiske og den administrative ledelsen.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Namsos kommune
Publisert: 14.02.2014

Namsos kommune tilbyr en av Nord-Trøndelags mest attraktive topplederstillinger med store påvirknings- og utviklingsmuligheter. Som rådmann i Namsos vil du ha en sentral rolle i videreutvikling av kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv.

 

Forlenget søknadsfrist 14. mars 2014.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

 

 
Stilling: Rådmann i Karasjok kommune
Publisert: 20.12.2013

Kárášjoga gielda / Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80% av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. Kommunen har et aktivt og mangfoldig kulturliv, og en unik natur med ypperlige jakt- og fiskemuligheter.


Karasjok kommune tilbyr spennende og krevende oppgaver med store utviklingsmuligheter for deg som ønsker en sentral rolle i videreutvikling av kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkningen og næringslivet. For fullstending utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Hvaler kommune
Publisert: 08.04.2013

Hvaler kommune tilbyr en av Østfolds mest attraktive topplederstillinger med store utviklingsmuligheter for den som ønsker en sentral rolle i videreutvikling av kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv. 

 


For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Kongsberg kommune
Publisert: 10.01.2013

 

Kongsberg kommune er en mellomstor norsk kommune med ca 25 500 innbyggere og 1850 ansatte. Kongsberg er Norges industrielle innovasjonshovedstad, den internasjonale småbyen med den store industrikompetansen. Her finnes noen av verdens fremste teknologibedrifter som konkurrerer i de mest krevende bransjer. Kongsberg har også et utdanningssenter med videregående skoler, Teknisk fagskole og en avdeling av Høyskolen i Buskerud. Ski- og friluftslivsbyen Kongsberg er ett av Østlandets mest populære alpin-, snøbrett- og fristilanlegg. Det er ca. en times avstand til Oslo og byene i Vestfold.

 

Kommunens ledes av en administrasjon med rådmann, rådmannens lederteam, en stabsavdeling og fire tjenesteområder. Rådmannsstillingen blir ledig fra medio 2013. Prosessen med å velge ny rådmann settes nå i gang. Vi ser etter en tydelig og handlekraftig leder med strategisk legning og gode kommunikasjonsferdigheter.

 

 

For fullstending utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Tre kommunalsjefer i Halden kommune
Publisert: 20.12.2012

 

Gudrun Haabeth Grindaker tiltrer som ny rådmann i februar 2013. En samlet prosess for rekruttering og utvikling av en ny strategisk toppledelse vil være en prioritert oppgave for rådmannen som ønsker å styrke kompetansen innen helhetlig styring, strategisk lederskap, innovasjon og endringsledelse og virksomhets- og tjenesteutvikling.

 

 

Fullstendig utlysning for stillingen Kommunalsjef Undervisning og oppvekst

 

Fullstendig utlysning for stillingen Kommunalsjef Helse og omsorg

 

Fullstendig utlysning for stillingen Kommunalsjef Teknikk og kultur

 

Avisannonse for alle stillingene

 
Stilling: Kommunalsjef Utdanning i Sørum kommune
Publisert: 20.12.2012

 

Sørum kommune er i sterk vekst og har en ung befolkning. Tjenesteområdet Utdanning er opprettet for å legge økt fokus på det helhetlige læringsløpet og er et prioritert satsingsområde. Gjennom en bred prosess med deltagelse av politikere, ansatte, foreldre og elever skal det etableres et hovedprosjekt med fokus på helhetlig utdanningsløp som starter våren 2013. En samlet strategisk toppledelse stiller seg bak prosjektet, og budsjettet 2013 for tjenesteområdet Utdanning økes betydelig.


 

For fullstending utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Kommunalsjefer i Enebakk kommune
Publisert: 11.10.2012

Kommunens administrative ledelse består i dag av rådmannens lederteam og en organisasjon på 540 årsverk basert på en organisasjonsmodell med rådmann, 3 kommunalsjefer, rådmannens staber og 22 tjenesteytende enheter ledet av enhetsledere. Disse utgjør selve kjernen i produksjonsapparatet. Kommunalsjefstillingene for Helse og omsorg og Teknikk og utvikling skal besettes i en samlet utvelgelsesprosess.
Gjennom rekrutteringsprosessen ønsker rådmannen å forsterke strategisk lederskap, helhetlig og samordnet styring, endringsledelse, innovasjon og kompetansedeling.
Kommunen ser etter personer som er omstillings- og utviklingsorienterte, har relevant høyere utdanning, solid faglig bakgrunn og bred ledererfaring fra kommunal eller annen relevant virksomhet, fortrinnsvis knyttet til en av de to kommunalavdelingenes fagområder.

 

 

Fullstendig utlysning for stillingen Kommunalsjef Helse og omsorg

 

Fullstendig utlysning for stillingen Kommunalsjef Teknikk og utvikling

 

Avisannonse for begge stillingene

 
Stilling: Rådmann i Halden kommune
Publisert: 15.08.2012

Fjord- og Festningsbyen Halden fremstår med sine 29500 innbyggere og 2250 medarbeidere som et moderne og framtidsrettet bysenter, basert på rike industritradisjoner gjennom flere hundre år. Halden er i dag en betydelig norsk industriaktør som satser på kompetansebaserte fagmiljøer og arbeidsplasser innen FoU, IT og produksjonsbedrifter. En bærekraftig næringsutvikling preget av innovasjon og optimisme innebærer store utviklingsmuligheter for Halden kommune. Umiddelbar nærhet til Sverige og EU gir et mangfold av nye muligheter. Kommunen har et aktivt kultur- og organisasjonsliv med gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv.
Som ny rådmann ser kommunen etter en tydelig, sterk og synlig leder som kan inspirere og samle organisasjonen om felles mål og utfordringer under en krevende omstillingsprosess. Spennende og krevende oppgaver venter på den som tiltrekkes av ledelsesutfordringer, og som ønsker å være en sentral aktør i utvikling av lokalsamfunn, kommunens organisasjon og tjenestetilbudet til befolkningen.

 

 

For fullstending utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 

 
Stilling: Kommunalsjef i Sel kommune
Publisert: 14.08.2012

Som kommunalsjef for Helse, pleie og omsorg ser vi for oss en ledertype som kan ivareta et strategisk helhetsansvar i rådmannens lederteam, og samtidig være en pådriver og motivator i omstilling og videreutvikling av eget kommunalområde. Kommunens administrative ledelse består i dag av rådmannens lederteam og en organisasjon på ca 600 medarbeidere basert på en tilpasset ”2-nivå modell” med rådmann, 3 kommunalsjefer, fagstab og støtteenheter, og 24 virksomheter som ledes av hver sin virksomhetsleder. Stillingen som rådmann er nylig besatt med tiltredelse i oktober 2012. Nåværende kommunalsjef for Helse, pleie, omsorg og sosiale tjenester går av for aldersgrense, og denne stillingen skal også besettes så snart som mulig. Dette innebærer at det nye lederteamet selv får være med på å utforme sine egne stillinger, rolleinnhold, oppgavefordeling og ledelsesstruktur innen den strategiske toppledelsen.


 

For fullstending utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Rauma kommune
Publisert: 05.05.2012

Rauma kommune ligger i Møre og Romsdal og har 7400 innbyggere, med kommunesenter Åndalsnes som populært kalles «Alpebyen ved fjorden». Kommunen er kjent for en allsidig og fantastisk natur fra fjord til fjell, og med severdigheter som Trollstigen, Trollveggen og Raumabanen. På 11/2 time når du Molde og Ålesund. Kommunen har et rikt kulturliv og et godt tjenestetilbud til befolkningen. Store og spennende utviklingsprosjekter venter på den nye rådmannen. Kommunen ser for seg en tydelig og sterk leder, med evne til gjennomføring. God kjennskap til kommunal sektor og kompetanse innen planfunksjoner, styringssystemer, økonomistyring og utviklingsarbeid vil komme godt med.


Er dette noe for deg? Ta kontakt med Ivar Aslaksrud, tlf 930 30 194 for nærmere informasjon.


 

For fullstending utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Administrasjonssjef/ Rådmann i Sel kommune
Publisert: 26.03.2012

Sel kommune ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver.  Kommune- og regionsenteret Otta er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane. Kommunen har et variert og aktivt næringsliv med en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjoa elv. Landbruket er fortsatt en viktig næring. Sykehuset Innlandet har betydelig virksomhet i kommunen. Det planlegges to større kraftutbyggingsprosjekter i kommunen. Realisering av flere store utbyggingsprosjekter og videreutvikling av kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør venter på vår nye rådmann.

 

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Havnesjef
Publisert: 09.03.2012

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) er et interkommunalt selskap eid av 11 kommuner på Nordmøre. Selskapet samordner og drifter eiernes kommunale havnevirksomhet, og ivaretar administrative og forvaltningsmessige oppgavene i kommunenes havner og farvann.   KNH har som visjon å være Nordvestlanderts viktigste knutepunkt sjø/land, og skal fremstå med et kostnadseffektivt, høykvalitets havnetilbud med tilpassede logistikkløsninger som bidrar til økt sjøtransport over havnedistriktet. Vi ønsker en tydelig og handlekraftig leder med gode kommunikasjonsferdigheter, som kan skape oppslutning og medvirkning i videreutvikling av KNH`s totale tilbud. 

 


For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Eide kommune
Publisert: 30.01.2012

Eide kommune med ca 3500 innbyggere og 300 ansatte  er en  kommune i sterk vekst  i Møre og Romsdalsregionen. Kommunen ligger sentralt til med kort avstand til både Molde og Kristiansund. Kommunen har foretatt betydelige investeringer de siste årene i nybygg og oppgradering av skoler og barnehager og øvrig infrastruktur. Dette gir gode arbeidsbetingelse for ansatte og gode tjenester til brukerne.  Kommunen har gode kultur- og fritidstilbud med bl.a. idrettshall med fotball- og flerbrukshall, og gode bomiljøer med trygge oppvekstsvilkår.  Den kjente Atlanterhavsveien ligger i kommunen. Vi har svært variert natur med fjord, fjell og hav som gir unike muligheter til aktiviteter året rundt. Kommunen ønsker seg en tydelig, samlende og utviklingsorientert rådmann med gode kommunikasjonsferdigheter.


For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Øyer kommune
Publisert: 17.01.2012

Øyer kommune med ca. 450 ansatt og 5100 innbyggere er i sterk vekst og har store ambisjoner for framtidig utvikling.  Reiselivsnæringen vokser kraftig og skaper nye muligheter.  Tradisjonelt har kommunens næringsliv bestått av primærnæringer med industri knyttet til dette.  Kommunen tilbyr et godt tjenestetilbud med gode oppvekst- og bomiljøer og rike muligheter til kultur og  foreningsliv. Kommunen har et godt utbygd interkommunalt samarbeid med Gausdal og Lillehammer. Realisering av flere store utbyggingsprosjekter og videreutvikling av kommunen som tjenesteleverandør venter på vår nye rådmann.

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Gjemnes kommune
Publisert: 08.12.2011

 

Ny søknadsfrist 5. januar 2012!

 

Gjemnes kommune med 2650 innbyggere og 220 ansatte ligger på Nordmøre, i grenselandet mellom kyst og innland. E-39 går gjennom kommunen og gjør at Gjemnes er sentralt plassert midt i nordfylket mellom byene Kristiansund og Molde som du når på under halvtimen. Kommunen har et godt tjenestetilbud til innbyggerne som skal oppleve rask respons og høy kvalitet og service, og gode og brukertilpassede tjenester. Vi ønsker en synlig, tydelig og utviklingsorientert leder med evne til kommunikasjon og samhandling, og med god kompetanse innen organisasjon og ledelse, planlegging, økonomistyring og kommunal forvaltning.

 

Ta gjerne kontakt med kommunens rådgiver, Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS, tlf 930 30 194.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: NAV-leder Aurskog-Høland
Publisert: 07.07.2011

Stillingen som leder for NAV Aurskog-Høland innebærer spennende ledelsesutfordringer og store utviklingsmuligheter i en tjenesteytende organisasjon under omstilling.  Vi ser etter en trygg og tydelig leder med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  Du bør kunne motivere og samle medarbeidere for å skape en felles kultur og et godt miljø.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 
Stilling: Kommunalsjef Teknisk i Horten kommune
Publisert: 09.05.2011

Horten kommune søker kommunalsjef Teknisk. Horten kommune er et regionalt senter for kunnskap og opplevelser i Vestfold, og har omtrent 26 000 innbyggere. Kommunen har ca 2000 ansatte og et budsjett på ca 1,2 mrd kr. Kommunen har et styringssystem bygd opp omkring balansert målstyring og resultatledelse med lederevaluering og en verdibasert ledelsesplattform. Området Teknisk  står foran store omstillinger  og driftstilpassing. Bygging og videreutvikling av strukturer og systemer  for statusrapportering, vedlikehold, ressurs- og driftsstyring, brukerorientering og kvalitetssikring står sentralt. Sektoren opplever stor tjenesteetterspørsel og arbeider kontinuerlig med nye drifts- og bemanningsløsninger, og oppbygging av framtidig kompetanse.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Stor-Elvdal kommune
Publisert: 05.05.2011

Stor-Elvdal kommune tilbyr ledelsesutfordringer og store utviklingsmuligheter til sin nye rådmann. Ønsker du å være en sentral aktør i utvikling av lokalsamfunn, kommunens organisasjon og tjenestetilbudet til befolkningen, kan dette være en unik mulighet. Kommunens hovedmål er å snu og stabilisere befolkningsutviklingen. Dette vil kreve innsats på mange områder som samfunns- og stedsutvikling, næringsutvikling, nye virksomheter og arbeidsplasser og omdømmebygging. Gode levevilkår og velferdstilbud, attraktive bo- og oppvekstmiljøer og arbeidsplasser kan få folk til å bli eller flytte hit. Stor-Elvdal møter framtida med ambisjoner om å være et bærekraftig samfunn under utvikling med levende grender og et godt og variert kultur- og friluftstilbud i naturskjønne omgivelser.  For fullstendig utlysning, trykk her.


For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Kommunalsjef Helse og velferd i Horten kommune
Publisert: 05.05.2011

Horten kommune søker kommunalsjef Helse og velferd. Horten kommune er et regionalt senter for kunnskap og opplevelser i Vestfold, og har omtrent 26 000 innbyggere. Kommunen har ca 2000 ansatte og et budsjett på ca 1,2 mrd kr. Kommunen har et styringssystem bygd opp omkring balansert målstyring og resultatledelse med lederevaluering og en verdibasert ledelsesplattform. Området helse og velferd står foran store omstilling og driftstilpassing. Her er det muligheter til å lede en utvikling som setter spor etter seg.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 
Stilling: Rådmann i Tynset kommune
Publisert: 24.03.2011

Stillingen er allerede lyst ut med søknadsfrist 17. mars. Vi mottar gjerne flere henvendelser, og kommunen vil vurdere søknader som kommer inn etter søknadsfrist. Kommunen søker en trygg, synlig og tydelig leder med gode kommunikasjonsevner som sammen med politikere og medarbeidere vil lede arbeidet med å videreutvikle et godt tjenestetilbud til befolkningen.  Rådmannen vil være en sentral aktør i videreutviklingen av Tynset som regionsenter i Nord-Østerdal  med 5500 innbyggere som setter pris høy livskvalitet og gode levevilkår under mottoet ”Kjem`n te Tynset så trivs`n". Ta kontakt med  Ivar Aslaksrud, tlf. 930 30 194.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

 
Stilling: Rådmann i Ås kommune
Publisert: 03.03.2011

Ås kommune søker ny rådmann.  Vil du være med på å lede samfunnsutviklingen i en flott kommune med et stort utviklings- og framtidspotensial?  En bred organisasjonskartlegging med innspill fra politikere, ledere og tillitsvalgte forteller at kommunen nå ønsker seg en tydelig, strategisk og utviklingsorientert leder med evne til kommunikasjon, samhandling og gjennomføring.  Kan det være deg?

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.

 

 
Stilling: Rådmann i Halsa kommune
Publisert: 03.03.2011

Halsa kommune søker ny rådmann.  Halsa kommune tilbyr store lederutfordringer og utviklingsmuligheter for den som ønsker å være en sentral aktør i utviklingen av lokalsamfunn, næringsliv, kommunens organisasjon og tjenestetilbudet til befolkningen.

 

 

For fullstendig utlysning, trykk her.

 

For avisannonse, trykk her.