Vi dekker hele Norge

Untitled Document

Våre konsulenter utgjør et seniormiljø med omfattende erfaring og kompetanse fra lederstillinger og konsulentvirksomhet.

Vår arbeidsform kjennetegnes av

 

Ivar Aslaksrud (bedriftsøkonom)
Partner/ daglig leder
93 03 01 94
ivar.aslaksrud@upk.no

Kompetanseområder:
Rekruttering og utvelgelse av toppledere
Bemanning og utvikling av lederteam
Organisasjons- og lederutvikling
Belønningssystemer og prestasjonsforbedring

 

Odd Glasø Knutsen (samfunnsøkonom)
Partner
90 12 96 39
odd@upk.no

Kompetanseområder:
Utviklings- og endringsprosesser innenfor offentlig og privat virksomhet
Ledelses- og teamutvikling, prosessanalyser
Kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø, klima og bedriftskultur

 

Rolf Petter Bjørke (jurist)
Samarbeidende konsulent
90 78 47 55
rolf.petter@upk.no

Kompetanseområder:
Politiske og administrative organisasjons-, ledelses- og styringssystemer
Utvikling av politikerrollen og samhandling mellom politikk/administrasjon i kommuner og fylkeskommuner

   

Leif-Erik Steen (siviløkonom)
Samarbeidende konsulent
91 56 05 52
leif-erik.steen@upk.no

Kompetanseområder:
Organisering, styring og ledelse innenfor alle deler av offentlig virksomhet – men med spesiell erfaring fra kommuner og fylkeskommuner, herunder brannvesen

   

Jan Ludolph Andersen, Coremine AS (siviløkonom)
Samarbeidende konsulent
90 68 46 96
jaanders@online.no

Kompetanseområder:
Økonomistyring, resultatmåling og kontroll
Effektivisering og kostnadsreduksjoner
Evalueringer, strategi og forretningsutvikling, bedriftsetablering
Internasjonalisering
Styrearbeid