Vi dekker hele Norge

Untitled Document

Omstilling, organisatorisk og økonomisk driftstilpasning

Våre opplegg for omstilling og økonomisk driftstilpasning er basert på en bred involvering av ledere og medarbeidere som gir økt effektivitet og helhetsløsninger som er brukerorienterte.

Vår arbeidsform karakteriseres ved

Derfor kartlegger og analyserer vi alltid nåsituasjonen gjennom prosesser som krever aktiv medvirkning og forpliktelse fra ledere og medarbeidere.

Vi tilbyr konsepter og programmer basert på :