Vi dekker hele Norge

Over en periode på mer enn 20 år har vi gjennomført et betydelig antall krevende oppdrag innen organisasjon, effektivisering, omstilling, rekruttering og lederutvikling for neste halvparten av alle norske kommuner og store deler av offentlig sektor. Gjennom dette har vi opparbeidet et omfattende og bredt personlig ledernettverk i kommuner, fylkeskommuner og øvrig offentlig forvaltning.

Aktuelle referanseoppdrag – ta kontakt for nærmere informasjon

 

Rekruttering og lederutvelgelse basert på annonsert rekruttering og aktivt kandidatsøk:
Oppdragsgiver Oppdrag
Aukra kommune Rekruttering av rådmann
Grue kommune Rekruttering av kommunalsjef, personalsjef og økonomisjef
Namsos kommune Rekruttering av rådmann
Hvaler kommune Rekruttering av rådmann
Skjåk kommune Rekruttering av rådmann
Kongsberg kommune Rekruttering av rådmann
Sørum kommune Rekruttering av kommunalsjef
Halden kommue Rekruttering av tre kommunalsjefer
Enebakk kommune Rekruttering av to kommunalsjefer
Sel kommune  Rekruttering av kommunalsjef
Øyer kommune Rekruttering av rådmann
Eide kommune Rekruttering av rådmann
Sel kommune Rekruttering av rådmann
Rauma kommune Rekruttering av rådmann
Gjemnes kommune Rekruttering av rådmann
Halden kommune Rekruttering av rådmann
KNH IKS Rekruttering av havnesjef
Skjåk kommune Rekruttering av rådmann
Trysil kommune Rekruttering av prosjektleder
Stor-Elvdal kommune Rekruttering av rådmann
Horten kommune Rekruttering av to kommunalsjefer
Aurskog-Høland kommune Rekruttering av informasjonssjef
Aurskog-Høland kommune Rekruttering av plan- og utviklingssjef
Halsa kommune Rekruttering av rådmann
Ås kommune Rekruttering av rådmann
Tønsberg kommune Rekruttering av kommunaldirektør
Verdal kommune Rekruttering av rådmann
Nord-Aurdal kommune Rekruttering av rådmann
Radøy kommune Rekruttering av rådmann
Stokke kommune Rekruttering av rådmann
Nøtterøy kommune Rekruttering av rådmann
Rendalen kommune Rekruttering av rådmann
Alstahaug kommune Rekruttering av rådmann
Røyken kommune Rekruttering av rådmann
Holmestrand kommune Rekruttering av rådmann
Ringerike kommune Rekruttering av rådmann
Eidsvoll kommune Rekruttering av rådmann
Nes kommune - Buskerud Rekruttering av rådmann
Rygge kommune Rekruttering av rådmann
Nesodden kommune Rekruttering av rådmann
Norsk Institutt for skog og landskap Adm.dir
Bioforsk Adm.dir
   
   
Rekruttering, utvelgelse og sammensetning av topplederteam:
Oppdragsgiver Oppdrag
Grue kommune Rekruttering av kommunalsjef, personalsjef og økonomisjef
Halden kommune Rådmann og 3 kommunalsjefer
Sel kommune Rådmann og kommunalsjef
Enebakk kommune  2 kommunalsjefer
Fauske kommune Rådmann og 2 kommunalsjefer
Fredrikstad kommune 3 kommunalsjefer
Aurskog-Høland kommune Rådmann, 3 kommunalsjefer, 4 stabsledere
Norsk Institutt for Skog og landskap Adm. dir og 7 direktører til ledergruppen
Helse Nord RHF 6 direktører til ledergruppen
Statens vegvesen, Region Sør 4 seksjonsledere til Ressursavd. Ledergruppe
MCI Worldcom 4 direktører/vice presidents til ledergruppen
Nedre Romeikes brann- og redningstjeneste 4 avdelingsledere til ledergruppen
 
 
Omstilling, organisasjons- og leder/teamutvikling:
Oppdragsgiver Oppdrag
St.Olav Driftsservice Årlig brukerundersøkelse og lederutvikling knyttet til at alle avdelingene er ISO-sertifisert. (ref senterleder)
Helse Midt-Norge RHF Organisasjonsutvikling av fagavdelingen (ref Reidar Tessem)
Alta kommune Kartlegging, analyse, teamutvikling og coaching av en ny avdeling for barn og unge. (Ref rådmannen)
Trysil kommune Organisasjonsgjennomgang og kostandsreduksjonsprosess for alle virksomhetene (ref rådmannen)
Unilabs Norge AS Coaching av ledere (ref direktør)
Aukra kommune Teamutvikling og coaching i en barnehage (ref rådmannen)
Dovre kommune Organisasjonsgjennomgang og utvikling av virksomheter og administrasjon (ref rådmannen)
Oslo kommune, Rusmiddeletaten Kartlegging av virksomheten i seksjon “oppsøkende tjenester” (ref direktøren)
Fauske kommune Evaluering og videreutvikling av styringssystem og kommunens administrative organisasjonsstruktur
Berlevåg kommune Omfattende omstillingsprogram over 3 år
Aurskog-Høland kommune Etablering av ny ledelsesstruktur, utforming av lederroller og utarbeidelse av stillingsbeskrivelser
Statens vegvesen, Vegdirektoratet Program for motiverende resultatledelse
Bærum kommune Organisasjons- og ledelsesstruktur som grunnlag for nytt lederlønnssystem
Elverum kommune Program for effektivisering og kostnadsreduksjoner
Moderniserings- og fornyingsdep Nasjonalt pilotprosjekt – effektivisering og produktivitetsforbedring basert på gevinstdeling i 4 statlige virksomheter
Fet kommune Innføring av nytt lønnssystem basert på stillings- og personvurdering