Vi dekker hele Norge

Untitled Document

Rekruttering og lederutvelgelse

Vårt utgangspunkt
Vårt utgangspunkt når en leder skal velges ut er at dette er en kritisk, strategisk handling for virksomhetens framtid. Derfor kartlegger vi de utfordringer en ny leder vil møte og vurderer kandidatens kompetanse i forhold til dette. Enhver rekrutteringsprosess der vi bistår skreddersys for å sikre at kandidatens kompetanse blir mål på det som er viktig. Vi måler også lederens resultater i ettertid for å sikre at valget falt på rett person.

Våre rekrutteringstjenester
Kundene kan ha ulke behov og vi skreddersyr helhetlige løsninger med ulik grad av bistand på de ulike trinn i utvelgelsesprosessen. Vårt utvelgelses- og karrieresenter tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor

Arbeidsmetoder og verktøy
Vi disponerer et bredt spekter av utvelgelsesverktøy som holder høy faglig kvalitet og representerer “beste praksis” i markedet for utvelgelse av kommunale toppledere.

I samarbeid med oppdragsgiver velger vi ut og skreddersyr de utvelgelsesmetoder og verktøy som har størst metodisk treffsikkerhet, og som er mest velegnet til å forutse kandidatens rollemestring.